સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી આણંદ દ્વારા ભરતી

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી આણંદ દ્વારા ભરતી

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી આણંદ પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.  સત્તાવાર વેબસાઈટ : https://surakshasetu.org પર સુરક્ષા …

Read more

શરદ પૂર્ણિમાનુ મહત્વ 

શરદ પૂર્ણિમા નું મહત્વ

શરદ પૂર્ણિમા 2022 તારીખ પૂર્ણિમા દરેક મહિનામાં આવે છે, પરંતુ શરદ પૂર્ણિમાનું મહત્વ વધુ વિશેષ હોવાનું કહેવાય છે. હિંદુ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં …

Read more

જાણો થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે કરવો

જાણો થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે કરવો

ભારતમાં કોઈપણ વાહન થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ વિના રસ્તાઓ પર ચાલી શકે નહીં. જાણો થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે કરવો. …

Read more

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (MYSY)

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (MYSY)

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (MYSY) : www.mysy.guj.nic.in પર રાજ્યના ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમો પ્રવેશ મેળવવા માંગતા તેજસ્વી અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીના …

Read more