જો તમે મતદાન કર્યું હોય તો મતદાર પ્રતિજ્ઞા સર્ટિફિકેટ મેળવો

જો તમે મતદાન કર્યું હોય તો મતદાર પ્રતિજ્ઞા સર્ટિફિકેટ મેળવો

મતદાર પ્રતિજ્ઞા સર્ટિફિકેટ 2022 ડાઉનલોડ | E Voter Certificate Download: ઈ-વોટરનું પ્રતિજ્ઞા સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન 2022 | તમામ મતદાર કાર્ડ ધારકોને મફત સરકારી …

Read more

જાણો થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે કરવો

જાણો થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે કરવો

ભારતમાં કોઈપણ વાહન થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ વિના રસ્તાઓ પર ચાલી શકે નહીં. જાણો થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે કરવો. …

Read more

શરદ પૂર્ણિમાનુ મહત્વ 

શરદ પૂર્ણિમા નું મહત્વ

શરદ પૂર્ણિમા 2022 તારીખ પૂર્ણિમા દરેક મહિનામાં આવે છે, પરંતુ શરદ પૂર્ણિમાનું મહત્વ વધુ વિશેષ હોવાનું કહેવાય છે. હિંદુ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં …

Read more